کشاورز کویر

توسعه و ترویج کشاورزی و دامپروری

انواع مختلف گل داودي :

1 ـ گل داودي معمولي  كه شامل سه تا چهار قسم به شرح زير ميباشد:

الف ـ گل داودي لاك Chrysanthemum Lacustre(L.): به بلندي 60 تا 70 سانتيمتر و كلاپرك پهن به اندازه 4 تا 5 سانتيمتر .

ب ـ گل داودي ماكزيموم Chrysanthemum maximum: با گلهاي خيلي پهن كه در بعضي از جورهاي آن قطر دايره گل تا 10 سانتيمتر ميرسد و از شهريور تا آبان ماه گل ميكند .

پ ـ گل داودي دير رس Chrysanthemum serotinum : قسمي زيبا و قد بلند كه تا 5/1 متر است، برگهايش متناوب با برشهاي هلالي شكل و گلها مركب از خوشة كلاپرك است .

2 ـ گل داودي هندي Chrysanthemum indicumشامل :

الف ـ گل داودي منگولة Chrysanthemum Pompona: كه قدش زياد بلند نميشود ، كلاپركهايش كوچك و كم وزياد گرد و منظم ميباشد .

ب ـ گل داودي چيني Chrysanthemum sinensis: قدش بلند با كلاپركهاي ميانه يا بزرگ و منظم .

پ ـ گل داودي ژاپوني  : Chrysanthemum japonica  قدش بلند كلاپركها ميانه يا بزرگ ولي غالبأ غير منظم و منظره سر شوريده و فرفري را دارد كه شكل و اندازه سيخكهايش باين گل وضعيت خاصي مي بخشد .

و از انواع ديگر گل داودي مي توان چند جور زير  را معرفي كرد :

1 ـ گل داودي گل درشت Chrysanthemum Adamville :كه سيخكهاي اطراف آن آويخته و سيخكهاي ميانه بسوي وسط گل خم شده است .

2 ـ گل داودي مادام آلبرلبرنChrysanthemum Albert Lebrun: كه سيخكها همه بسمت ميانه گل پيچيده است .

3 ـ گل داودي لوبارروا Chrysanthemum Le Barrois: با سيخكهاي پيچيده بسمت ديگر .

4 ـ گل داودي دم رميChrysanthemum Domremy: با سيخكهاي نوك تيز كه در اطراف آويخته و ميان آن بسمت وسط خم شده است .

5 ـ گل داودي لولوي سبز Chrysanthemum loulou vert  : با سيخكهاي تيز و ژوليده .

6 ـ گل داودي لوور Chrysanthemum Louvres :با سيخكهاي نوك دار خم شده بسمت ميانه گل.

7 ـ گل داودي مودون Chrysanthemum Meudon: كه سيخكها بسمت پهلو پيچيده است .

8 ـ گل داودي نمور Chrysanthemum Nemours: با سيخكهاي تيز و درهم پيچيده .

9 ـ گل داودي روزاي Chrysanthemum Rosay: با سيخكهاي باريك و بلند درهم پيچيده .

10 ـ گل داودي سور Chrysanthemum sevres : كه سيخكها بسوي پائين خم شده است .

 

طرز كاشت :

گل داودي به دو طريق در هواي آزاد و در گلخانه كشت مي شود كه هركدام از آنها را بصورت گلداني و با هواي آزاد مي توان پرورش داد .

اگر بخواهيم از گل داودي در پائيز استفاده كنيم ، احتياج به گلخانه ندارد و كاشت و برداشت آن در زمين و هواي آزاد امكان پذير بوده و عمليات ازدياد هم در هواي آزاد صورت مي گيرد .

 و اگر بخواهيم در زمستان استفاده كنيم ، كاشت و داشت آن احتياج به گلخانه دارد .

بعضي از تهيه كنندگان گلهاي داودي در سه ماهة اواخر پائيز و زمستان از پوشش نايلوني استفاده مي كنند كه البته اين موضوع به عوامل طبيعي و شرايط اقليمي مكان بستگي دارد .

 

تهيه و ازدياد :

معمولا به سه طريق نشاء گل داودي را مي توان تهيه كرد :

طريقه اول : خود پاجوش را از كنار بوته مادر با ريشه هايي كه توليد كرده جدا و در داخل گلدان يا زمين اصلي مي كارند .

اغلب مشاهده شده كه انواع بيماريها از طريق خاك به گياهان جديد منتقل مي شود .

پس ازدياد بطريقه پاجوش ريشه دار بصلاح و مصلحت توليد كنندگان نمي باشد .

طريقه دوم : پاجوش هاي سالم را انتخاب كرده و سر و ته پاجوش را قطع نموده و به اندازة ده يا پانزده سانتيمتر از قسمت ساقه مانند قلمه استفاده كرده و در داخل خاك گلدان يا خزانه انتظار گلخانه و يا هواي آزاد به نگهداري و پرورش قلمه هاي كاشته شده مطابق معمول باغباني مبادرت مي ورزند .

طريقه سوم : پس از قطع ساقه هاي چيده شدة گل آنچه كه در خزانه ها يا گلدانها از بوته گل داودي باقي مي ماند ، براي استفاده قلمه مناسب است و قلمه ها را بايد بالاتر از زمين و بطول بيست سانتيمتر قطع نموده مطابق معمول قلمه طوري سر و ته آنرا آماده نمود كه مقطع آن زير جوانه واقع شده و طولش در حدود 10 سانتيمتر و برگها نه قطع و نه كوتاه گردد و كاملا سالم و شفاف باشد .

قلمه هاي بدست آمده را مي توان در داخل خاك گلدان و يا خزانه ها در هواي آزاد كاشت .

پس از تقريبأ سه چهار هفته قلمه ها ريشه دار مي شوند و در اين موقع هريك از آنها را بايد در گلدان جداگانه و يا باغچه هاي آماده شده براي پرورش گل نشاء كرد .

 

پرورش قلمه در خزانه انتظار :

كار ازدياد گل داودي ( قلمه كاري ) را مي توان در فاصلة زماني از اواسط بهمن ماه تا اوايل ارديبهشت انجام داد اين موضوع به موقعيت اقليمي و شرايط آب و هوايي مكان ارتباط دارد .

 ولي بهترين تاريخ عمل قلمه زني از اواسط اسفندماه تا اواسط فروردين ماه است .

عمل قلمه كاري اگر زودتر انجام گيرد ، ريشه و ساقه ها بطئي رشد كرده و گل پرورش يافته درشت مي شود و با العكس اگر عمليات كشت قلمه ديرتر صورت گيرد ، رشد و نمو گياهي سريع و بوته ها ضعيف تر و گلها كوچكتر خواهد شد .

 

حرارت مورد نياز :

براي سرعت دادن به رشد و نمو ريشه و ساقه قلمه ها درجه حرارتي در حدود 15 تا 18 درجه سانتيگراد ضرورت دارد .

براي كاشت در بهمن ماه حرارت مصنوعي اجتناب نا پذير است ولي در اواخر اسفند تا فروردين نيازي به گرماي گلخانه اي ندارد .

قلمه هاي كاشته شده نسبت به تابش آفتاب حساسيت ندارند و اگر چنانچه باغباني بخواهد با حصير مانعي براي نور آفتاب تند ايجاد نمايد ، اين نكته را بايد توجه نمايد كه برگهاي قلمه به هيچ وجه پژمرده نشوند .

توصيه مي شود كه عمل آبياري از روي خاك انجام گيرد .

در غير اينصورت با آبياري طريقة آب پاشي گنديدگي برگها يا بيماريهاي ناخواسته را موجب خواهد شد .

در خزانه انتظار چه در هواي آزاد وچه در گلخانه سرد قلمه هاي كاشته شده را مي توان به وسيله پوشش نايلوني بخوبي تا ريشه كردن گياه حفظ كرد .

با اين عمل مقدار زيادي در كارهاي معمولي مربوط به عمليات باغباني را مي توان صرفه جويي نمود . و عمل پوشش نايلون به ارتفاع نيم متري از سطح خاك با گذاشتن ميله هاي سيمي براحتي امكان پذير خواهد بود .

از اوايل تا اواسط تابستان بسبب توسعه ريشه ها ، بايستي گلدانها و يا مكان قلمه ها در خزانه را تعويض نمود .

جابجايي قلمه ها گاهي اوقات چهار يا پنج بار بايد صورت گيرد و هر بار فواصل رديف و بوته ها را بايد مطابق بزرگي گياه در نظر گرفت .

 

سازندگي غنچه و گل :

براي اينكه مسئله پيدايش غنچه و گل به دقت بررسي و قابل درك باشد ، كافي است زندگي مختصر گياهي گل داودي از رشد اوليه تا خاتمه گل دادن مورد مطالعه و تحت نظر قرار گيرد .

در تصوير موجود كه ملاحظه مي كنيد (تصوير شماره يك ) تكامل رشد و نمو يك گياه داودي از كاشت تا دوران باردهي را در شرايط زماني متفاوت نشان ميدهد .

تصوير شماره 2 تا 4 هَرَس پايانه ها ( جوانه انتهايي ) و تشكيل غنچه و تغييرات غنچه به رشد ثانوي از كنار برگ و تبديل آنها به گل دلخواه مورد

توجه ميباشد كه در اولين ، غنچه ديگري ساخته نمي شود ، بلكه پس از قطع غنچه انتهايي ( پايانه ) سرشاخه مجددي بوجود مي آيد كه خود اين سر شاخه جديد شروع به رشد و نمو نموده و به غنچه بعدي مي رسد .

با اين عمل هَرَس مي توان موقع برداشت گل داودي را تنظيم كرد .

هرگاه گل داودي در حال رشد و نمو بحالت طبيعي رها شود ، سر شاخه هاي زيادي از ساقه اصلي منشعب شده و در نتيجه تعداد گلها فراوان و اندازة هر گل كوچك خواهد شد .

بطوريكه از يك ساقه اصلي كه از ريشه خارج شده در حدود ده پانزده شاخه جديد بوجود آمده و حالت يك دسته گل را نمايان مي سازد .

 براي داشتن يك گل بزرگ توپي كافي است باغبان ساقه گل داودي را مرتبأ مطابق دستور هَرَس نمايد .

البته اين موضوع تك گل بودن يا دسته گل بوجود آمدن دليل به بدي يا خوبي گل داودي نيست ، بلكه اين مسئله مربوط به سليقة شخصي مي باشد .

اغلب مردم به تك گل علاقمندي بيشتري نشان مي دهند .

 براي اينكه گل داودي ( تك گل ) زودتر بدست آيد كافي است كه فقط يك بار پايانه ( جوانه انتهايي ) قطع شود و در غير اينصورت براي گل زمستانه دوبار قطع پايانه نتيجه مطلوب را خواهد داد .

 

تعيين تاريخ برداشت گل داودي :

در ميان گلها ، گل داودي از گلهائي است كه تغييرات تاريخ برداشت آن ( يعني روز ، هفته يا ماه ) توسط باغبان مي تواند به آساني انجام گيرد .

چون اين گل حساسيت خيلي زيادي در برابر تغييرات طول زماني روشنائي دارد .

ولي اين موضوع بي ارتباط با مسئله اقتصادي تهيه گل نيست .

همانطوريكه اغلب توليد كنندگان گلهاي زينتي در جريان امر هستند ، چون گل داودي در پائيز و تا نيمه زمستان مي تواند مورد استفاده قرار گيرد ، از نظر هزينه هاي غير قابل اجتناب پرورش و توزيع اين گل از فصل سرما ، توجه بيشتري را بايد مبذول داشت .

با در نظر گرفتن اينكه گل داودي در زمان پرورش در داخل گلخانه احتياج به حدود 16 درجه سانتيگراد حرارت مي باشد ، از نظر هزينه توليد گرما مسئله بزرگي را در زمستان براي توليد كننده فراهم مي نمايد .

همانطوريكه قبلا توضيح داده شد ، بالاخره براي تعيين تاريخ برداشت گل داودي ازاثرات روشنائي ( دركم و زياد كردن فاصله روشنائي) استفاده كرد .

حتي مي توان روز برداشت ( چيدن گل ) اين گل را تعيين نمود .

براي اين كار از تاريك يا روشن نگهداشتن محل رشد و نمو بوته هاي گل داودي مي توان به نتيجه خيلي خوبي رسيد .

براي تعيين تغييرات مدت روشنائي مورد لزوم گل داودي مي توان از پارچه كاملا سياه رنگ استفاده نمود .

 البته در بعضي از نقاط با شرايط آب و هوائي مناسب عده اي از پرورش دهندگان گلهاي زينتي از نايلون سياه استفاده مي نمايند .

براي كسب موفقيت بيشتر دراستفاده از اين پوشش ها بايد دقت كردكه كوچكترين روزنه روشنائي وجود نداشته باشد .

 اگر كرت ها يا خزانه هاي توليد گل ، در هواي آزاد باشد مي توان با درست كردن كمانه هاي ميله آهني كه بطرفين كرت يا خزانه فرو برده مي شود ، نايلون يا پارچه به راحتي روي اين ميله هاي آهني را پوشاند .

(اين كار شبيه خزانه هاي توليد نشاء گوجه فرنگي و يا توليد توت فرنگي است كه اغلب باغداران بكار با آنها آشنائي دارند ) .

 با در نظر گرفتن مطالب گفته شده فوق همچنين با ايجاد روشنائي مصنوعي بوسيله لامپ مهتابي يا لامپهاي معمولي ميتوان تغييراتي در تعيين تاريخ برداشت گل داودي بوجود آورد .

براي به عقب بردن تاريخ برداشت گل داودي در تابستان احتياج به نور مصنوعي نيست ولي از شروع فصل پائيز گل داودي در بعضي از مناطق نياز به روشنائي دارد .

 

تغييرات درجه حرارت در زمان پرورش :

نسبت به ارقام گل داودي حرارت مورد احتياج در محل كشت از 10 تا 26 درجه متغيير مي باشد .

در هر صورت تعيين روشنائي و يا تاريكي براي زندگي گل داودي مستلزم دقت زيادي است .

چون اين دو موضوع با مقدار درجه حرارت كاملا در ارتباط بوده و تغييرات يكي از آنها نياز به تغيير ديگري است .

هرگاه از پوشش پارچه اي يا نايلون سياه براي كوتاه كردن زمان روشنائي استفاده شود دم گل داودي بلند شده و بدين وسيله اولا از زيبائي گل ميكاهد ، ثانيأ نازكي و بلندي دم گل موجب شكستن گل يا خميدگي آن مي شود .

براي جلوگيري از بوجود آمدن اين عيب كافي است در مقدار درجهحرارت تغييراتي داده شود كه با رقم گل و همچنين با زمان استفاده از پوشش نايلوني ارتباط داشته باشد .

 

ايجاد تكيه گاه براي ساقه گل داودي :

توليد كنندگان گل داودي بايد توجه نمايند زمانيكه ساقه گل داودي از ارتفاع سي ، چهل سانتيمتري مي گذرد ، با استفاده از قيم ويا مهار كردن گلها از شكستن ساقه ها بدين وسيله جلوگيري نمايند .

اين كار در بعضي از سازمانها بوسيله تورهاي نخي يا سيمي صورت مي گيرد .

 اين تورها تقريبأ شبيه تورهاي واليبال يا تورهاي ماهيگيري است .

 اين تورها را با عرض كرت ها يا خزانه انتظار مي توان هم عرض تهيه كرده و در ارتفاع سي ، چهل سانتيمتري كف زمين روي گلها فرش كرده و اطراف آنرا با طناب مهار كرد .

فواصل خانه بندي اين تورها در حدود 10×10 سانتيمتر است و چون قابل جمع آوري و بسته بندي است مي توان در شرايط زماني متفاوت از وجود آنها براحتي استفاده كرد .

يعني وقتي كه گلها در كرت يا گلدانهاي كوچك به فواصل 10 سانتيمتري قرار بگيرند ، از داخل هر خانه يك ساقه گل عبور خواهد نمود و هرگاه فواصل كشت 20 ×30 سانتيمتر باشد ، ساقه گلها يك در ميان از وسط خانه هاي تور خارج شده و بدين وسيله تكيه گاهي براي آنها درست شده و هرگز ساقه ها و يا خود گل شكسته و يا معيوب نخواهد شد ( البته ارتفاع مورد نظر در طول زمان رشد و نمو قابل تغيير مي باشد ) .

 

 كود مورد نياز گل داودي :

گو اينكه مزرعه گل داودي نياز مبرم به كود كامل ( ازت + فسفر + پتاس ) دارد ولي توصيه مي شود كه از ميان آنها كود ازت دار ( اوره ) بيشتر مصرف شود .

چون مقدار كود لازم بازهم با ارقام گل داودي ارتباط مستقيم داشته و بعضي از آنها نسبت به كم يا زياد شدن كود حساسيت نشان ميدهند بهتر است باغبانها با متخصصين مربوطه در اين مورد مشاوره نمايند .

براي اينكه باغبانها و علاقمندان گل داودي از مقدار و نوع و زمان مصرف كود شيميائي نگراني و واهمه نداشته باشند به آنها توصيه مي شود كه در صورت امكان از كودهاي قابل حل در آب ( وتابل ) استفاده نمايند و اين كار معمولا در مواقع ضرورت توأم با سمپاشي بدون نياز بكار مجدد انجام پذير خواهد بود .

 

آفات و بيماريهاي گل داودي :

1 ـ لكه سياه گل داودي Septoriachrysarthemum :

كه موجب بيماري لكه هائي روي برگ گل داودي مي شود .

اغلب اين بيماري در خزانه هاي هواي آزاد در تابستانها با فزوني يافتن رطوبت نسبي در محيط كشت ظاهر مي گردد .

 پس بهتر است بعضي از ارقام گل داودي كه حساسيت نسبي به اين بيماري دارد ، در داخل گلخانه پرورش داده شود .

پرورش دهندگان گل داودي مي توانند با زياد كردن فاصله بين بوته ها تا اندازه اي از بوجود آمدن اين بيماري جلوگيري نمايند .

اگر چنانچه مشاهده شد كه برگهاي زيرين گل داودي آلوده به بيماري گرديد ( معمولا از همانجا شروع مي شود ) براي جلوگيري از اين بيماري و سرايت آن به ساير كرت ها بهتر است كه كليه برگهاي پائين هر بوته گل داودي كه مبتلا به اين بيماري شده جدا كرده و آنها را ازمكان خزانه دور نمايند.

 براي پيشگيري از اين بيماري بايد از سموم مسي استفاده كرد .

 

2 ـ زنگ برگ گل داودي Puccina  chrysanthem :

وقتي گياه به اين بيماري مبتلا مي شود ، برگها كم كم شروع به زرد شدن ، سپس قهوه اي و در خاتمه سياه شدن و روي ساقه خشك مي شوند .

معمولا بيماري زنگ در طرف پشت برگ ظاهر مي شود و رنگ آن قرمز متمايل به قهوه اي است .

عمليات مبارزه برعليه اسپرهاي قارچي و پيشگيري از آن مانند بيماري لكه سياه گل داودي كه قبلا توضيح داده شد ، قابل توصيه مي باشد .

 

3 ـ سفيدك گل داودي :

 اين بيماري معمولا در گلخانه روي برگهاي گلداودي مشاهده و در كرتهاي هواي آزاد گياهان كمتر مبتلا مي شوند عامل اين بيماري قارچي است به نام Oidium  chrysanthemi چون قارچ فوق الذكر روي پهنه خارجي برگها تكثير مي يابد ، شناسائي آن به آساني امكان پذير است .

در اوايل شيوع اين بيماري مانند لكه ظهور نموده و كم كم اين لكه سطح تمام برگ را فرا مي گيرد .اگر باغبان درست در اوايل آلودگي اين بيماري متوجه شيوع آن بشود ، كافي است كه با يكي از سموم گوگردي سمپاشي نمايد و احتياجي به استفاده از سموم مسي نمي باشد .

جهت استفاده از كليه سموم خصوصأ سموم گوگردي بهتر است كه با يكي از كارشناسان حفظ نباتات در اين مورد مشورت بشود .

 در هر صورت سموم گوگردي زماني بايد مورد استفاده قرارگيرد كه درجه حرارت محيط تقريبأ 20 درجه سانتيگراد يا كمي بالا پائين متغير باشد .

 و هرگاه درجه حرارت كم باشد ، اثر نخواهد كرد و اگر حرارت زياد باشد باعث سوختگي برگها خواهد شد .

4 ـ بيماري ويروسي :

 گل داودي به بعضي از بيماريهاي ويروس نيز حساسيت دارد كه توضيحات مشروح آن در اينجا دور از حوصله خوانندگان خواهد بود ، چون اولا اين بيماري اهميت زيادي را در ميان آفات و امراض گل داودي ندارد ، ثانيأ شناسائي اين بيماري بسيار مشكل و پرورش دهندگان نميتوانند به آساني آن را شناخته و عليه آن مبارزه نمايند .

بطور مختصر علائم بيماري ويروس عبارتند از تغيير شكل گل + برگ + ساقه و تغيير رنگ دادن گل .

بعضي اوقات اين تغييرات به سختي قابل رويت مي باشد .

اگر پرورش دهندگان بتوانند در موقع تكثير بوته مادر را شناسائي بكنند ، بجا است كه اين قبيل گلهاي آلوده را از محيط كار خارج نمايند.

شته + تيريس + كنه قرمز و بعضي از مگس ها ناقل بيماري ويروسي هستند .

بيماري ويروسي گاهي با دست انسان + قيچي باغباني و يا تماس جانبي برگهاي بوته هاي بيمار در كنار همديگر موجب آلودگي و تكثير و سرايت آن به ساير بوته هاي سالم مي گردد .

ضمنأ اين نكته را بايد يادآوري كرد كه توسط پژوهشگران و محققين ، گلهاي داودي عاري از ويروس نيز تهيه و تكثير مي شود .

5 ـ نماتدها Apbelenboides - ritsema - bosi  :

نماتدها كرمهاي بي رنگ نخ شكلي بطول يك ميليمتر مي باشند كه بافت داخلي برگها را از بين مي برند و بالاخره موجب خشكيدگي برگ مي شوند .

ازدياد اين نوع نماتدها به اندازه اي زياد و غير قابل تصور مي باشد كه در يك برگ ساده در اوايل پيدايش تا 20000 كرم بوجود مي آيد .

خيس بودن برگهاي گل داودي در تكثير نماتدها كمك فراواني مي نمايد .

پس بنابر اين براي جلوگيري از ازدياد اين آفت كافي است كه در خشك و گرم نگهداشتن محيط بوته ها دقت كرد .

 بهترين وسيله مبارزه با اين آفت استفاده از سموم فسفره است .

 

6 ـ آفت سن گل داودي Lygus  paratensis :

اين آفت معمولا در خشكسالي ها بيشتر طغيان مي نمايد .

مبارزه با سن ، بسيار مشكل و معمولا بايد توجه كرد كه سن به گلهاي نظير مينا تابستاني و آهار و حتي ميخك نيز علاقه زيادي دارد و بهترين وسيله براي مبارزه با سن ، گل داودي استفاده از بعضي پودرهاي حشره كش است .

گياهان خانواده لگومينوز ( بقولات ) ميزبان سن مي باشد .

 با كشت گياهاني از خانواده بقولات مثل باقلا + لوبيا +و نخود و نظير آنها در كنار كرتهاي گل داودي ، سن ها بطرف ميزبان اصلي خود جلب شده و بدين وسيله از خسارت به گل داودي جلوگيري مي شود .

انواع مختلف شته ها نيز از آفات مهم گل داودي است .

 پرورش دهندگان گل داودي مي توانند به راحتي با يكي از حشره كش هاي معمولي فسفردار كليه شته ها را از بين ببرند و مبارزه با شته مسئله مهمي در سازمان هاي توليد گل داودي محسوب نمي شود .

نوشته شده در سه شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۶ساعت 21:41 توسط مهندس محمد مسجدی (کارشناس باغبانی)| |

قالب جدید وبلاگ پيجك دات نت